NU 10% extra korting op het gehele assortiment met de code: MOEDERDAG23

Actievoorwaarden

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op alle win- en promotionele acties zoals uitgeschreven door Travel Family VOF, gevestigd te Waalwijk onder de handelsnaam Travel Family.
 2. Travel Family handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 3. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Travel Family.
 4. Ondanks dat er veel zorg is besteed aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de acties is Travel Family, noch de overige deelnemende partijen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden en/of technische storingen. Aan de informatie verstrekt aangaande de winacties kunnen geen rechten worden ontleend.
 5. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 
 6. Voor vragen en/of opmerkingen kan contact worden opgenomen met Travel Family via [email protected]

Deelname actie

 1. Deelname aan winacties van Travel Family is altijd kosteloos.
 2. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan acties.
 3. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
 4. Alle deelnemers zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden en de algemene voorwaarden van Travel Family en stemmen door deelname aan het kansspel in met de voorwaarden genoemd in deze voorwaarden.
 5. Iedere deelnemer kan maximaal 1 (één) keer deelnemen aan een actie.
 6. Medewerkers van Travel Family zijn uitgesloten van deelname aan acties.
 7. Deelname is alleen mogelijk voor personen vanaf 16 (zestien) jaar of ouder.
 8. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post of op het in te vullen formulier.
 9. Travel Family is ten alle tijden bevoegd actievoorwaarden (tussentijds) te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.
 10. Travel Family is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 11. Travel Family kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computer hardware- of software storingen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens welke in het kader van winacties worden verkregen worden verwerkt conform onze privacy policy.
 2. Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld met uitzondering van de winnaar(s). Winnaar(s) kunnen publiekelijk bekend worden gemaakt middels het vermelden van voor- en achternaam alsmede indien van toepassing het social media profiel waar middels zij hebben deelgenomen aan de actie.

Winnaar

 1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 2. De winnaar van een actie kan publiekelijk bekend worden gemaakt en ontvangt altijd persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden.
 3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar gekozen.
 4. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 5. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

Prijzen

 1. Het is niet mogelijk een gewonnen prijs te ruilen voor een ander product, dienst of geldbedrag.
 2. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal Travel Family hiervoor zorg dragen.
 3. Travel Family verleent geen garanties op de door haar te verstrekken of verstrekte prijzen.

Dit mag je niet missen!

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze nieuwste producten, blogs en acties!